خانه نظریه های جهانی علوم باطنی نظریه تله‌ پاتی (II)

نظریه تله‌ پاتی (II)

telepati2بخش دوم:

انواع تله پاتی
‌‌‌تله پاتی از یك دیدگاه به سه دسته تقسیم می شود: 1- تله پاتی بزرگ، یا تله پاتی غیر عمد و یا خود بخود. 2- تله پاتی كوچگ یا تله پاتی عمدی یا ایجاد شده. 3- انواع طبقه بندی نشده تله ‌پاتی.

تله پاتی بزرگ
‌‌‌این نوع تله پاتی یك وسیله ارتباطی كامل است ولی انسان نمی تواند به وسیله اراده آن را ایجاد و یا به نحو دلخواه آنرا هدایت كند، بلكه به صورت غیر مترقبه و خودجوش ظاهر می شود. در این شكل از تله پاتی، روح یا ذهن فرد عامل و گیرنده، با یكدیگر تماس و ارتباطی نزدیك پیدا می ‌كنند. در چنین شرایطی و در اكثر موارد، تصاویر مشاهده شده آنقدر دقیق، واضح و واقعی هستند كه یك احساس تشویش، اضطراب و پریشانی به وجود می آید. این پدیده غالباً در شرایطی ظاهر می گردد كه مضامینی مانند مرگ یا تصادفات شدید در كار باشند، زیرا احساس ‌های منفی بیشتر از انواع مثبت بر ذهن و روان آدمی تأثیر می گذارند.
‌‌‌بسیاری از انواع پیشگویی و روشن بینی را می‌ توان بوسیله تله پاتی، تجزیه و تحلیل كرد. روشن‌ بینی را می‌ توان بدین صورت تعریف كرد: درست در همان لحظاتی كه یك واقعه در نقطه ای اتفاق می افتد، فردی كه در مسافت دوری قرار گرفته، بدون آن كه از وسایل ارتباطی استفاده كند به احساس یا رؤیت آن واقعه نایل می‌ شود. گاهی این ادراك مبهم یا مه آلود است. برای مثال كراراً اتفاق افتاده كه انسانی در یك گوشه خانه مشغول انجام كارهای روزمره است كه ناگهان دچار التهاب و اضطراب شدید می شود و این احساس در او پدید می آید كه گویی فرزند یا همسر او در جریان یك تصادف اتومبیل به شدت زخمی شده است. گاهی این ادراك آنقدر روشن و دقیق است كه گویی او همانند یك ناظر در صحنه حضور دارد.
‌‌‌در لحظات پر اضطراب و هیجان، افرادی كه در معرض خطر قرار دارند ناخودآگاه یا آگاهانه به یاد عزیزترین فردی كه می‌ شناسند مثلاً مادرشان می افتند و از او طلب كمك می ‌كنند. از آنجا كه گیرنده ذهنی این وجود عزیز درست بر روی همان طول موج تنظیم شده یا می‌ شود، بنابراین بصورت واضح یا گنگ این پیام را دریافت و یا مانند یك اسلاید در یك لحظه مشاهد می ‌كند. در حالات ترس و وحشت شدید و احساس درد طاقت فرسا، عكس العمل روحی خیلی قوی ‌تر از احساس ذهنی انسان در لحظات شادی یا شادكامی است. شاید اوج این هیجانات و التهابات در لحظه مرگ باشد. بنابراین وفور پیدایش پدیده تله پاتی در لحظات مرگ یا احتضار، با این زمینه درونی ارتباط دارد. در واقع بین تمام حالات و هیجانات روحی پیام مرگ با وفور بیشتری از طریق تله پاتی منتقل می شود.

تله پاتی كوچك
‌‌‌تله پاتی كوچك بر اساس اشراق و الهام صورت نمی گیرد بلكه بر اساس اراده و برنامه ریزی، می توان در شرایط و زمان دلخواه آن ‌را بوجود آورد. این نوع از تله پاتی ضعیف و ناقص است. این شكل از تله پاتی را می‌ توان تله پاتی تجربی و آزمایشگاهی نیز نامید و در عمل هم در لابراتوارهای تحقیقِ ESP یا ادراكات فراحسی مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد. با وجود ضعیف بودن چنین ارتباطی، می توان این توانایی را درصورت وجود استعداد بالقوه در شخص با تمرین پرورش داد. از طرفی امكان دستیابی اختیاری به این نوع تله ‌پاتی باعث شده تا از آن در امور جاسوسی فراروانی به ‌وفور استفاده شود.
‌‌‌به عنوان مثال خواندن افكار دیگران موضوع جالب و مرموزی است كه البته علیرغم داشتن پیوندهایی با تله پاتی با آن متفاوت است. در این جریان برخی از افراد این قدرت و قابلیت را دارند كه می ‌توانند بدون توجه به فاصله، با ذهن یا فكر فرد دیگری ارتباط برقرار كرده و بدون اطلاع آن فرد، از او مطالب یا اطلاعاتی كسب نمایند. در چنین شرایطی این فرد بدون آن‌ كه متوجه شود یا حدس بزند به عنوان فرستنده یا عامل ناخودآگاه مورد استفاده قرار می گیرد. این شكل از تله پاتی نه تنها نادر نیست بلكه تا حدودی هم شایع است. این پدیده اكثراً در شرایطی تحقق پیدا می كند كه فردی شدیداً نسبت به دسترسی یافتن به مطالبی احتیاج پیدا می كند.
‌‌‌برای اكثر افراد لحظات حساس و سرنوشت سازی پیدا می‌ شود كه آگاهی از یك راز برای آنان اهمیت حیاتی می یابد. در این شرایط استعداد و قابلیت نهان‌ بینی و تله‌ پاتیكی آنان، به شكل خارق العاده ای برای لحظاتی با یك درخشش خیره‌ كننده، تجلی و تظاهر پیدا می كند.
‌‌‌در برخی از موارد بین استاد و شاگرد، مرید و مراد و افرادی كه از لحاظ عاطفی با یكدیگر مرتبط هستند، رابطه تله ‌پاتیكی برقرار می شود. در بعضی از موارد برخی از شاگردان به این نكته اشاره كرده اند كه پس از نگاه كردن به چشمان استاد جواب بسیاری از سوال ‌ها و حل برخی از معماها را یافته اند.
‌‌‌این شواهد نشان می ‌دهد كه بسیاری از افراد به صورت بالقوه از این قدرت و اقتدار برخوردار هستند ولی آن را بیدار و فعال نمی كند. ولی اگر ضرورت یا انگیزه پرقدرتی بروز كند این قدرت و قابلیت ظاهر و فعال می گردد. لذا اگر بخواهیم نامی برای آن در نظر بگیریم بایستی آن را «تله پاتی ضروری» بنامیم.

انواع طبقه بندی نشده تله پاتی
‌‌‌در این جا و تحت عنوان فوق به بیان نمونه هایی از انواع خاصِ تله پاتی می پردازیم كه در تقسیم بندی قبلی نمی گنجد و در برخی موارد، شواهدی از تركیب تله پاتی بزرگ و كوچك در آنها به چشم می خورد.
‌‌‌یكی از این موارد «تله پاتی اتفاقی و سببی» است. بدین معنی كه برخی از افرادی كه هرگز به این پدیده ها توجهی نداشته اند در یك موقعیت خاص بصورت شگرفی این پدیده جالب را در معرض نمایش قرار داده اند و وقوع آن كاملاً اتفاقی و خودجوش بوده و نه ضروری.
‌‌‌ممكن است تا به حال چنین تجربه ای داشته باشید كه در موقعیتی خاص احساس كرده اید فردی كه در نزدیكی شماست كاری را انجام خواهد داد و پس از چند لحظه او همان كار را انجام داده است.
‌‌‌در این جریان چه اتفاقی افتاده است؟ در حالت چْرت مانند و شرایط ریلكس بودن، فرد در حالتی قرار می گیرد كه خودآگاهیش تقلیل یافته و در این شرایط با گسترش قابلیت ‌های روانی امكان استفاده از قدرت تله پاتی هم میسر و مقدور می گردد. به بیان دیگر می توان گفت كه شرایط زندگی اجتماعی، باعث می شوند تا ما همیشه در سطح بالایی از هوشیاری ظاهری و توجه به پدیده های محیطی قرار بگیریم. این مطلب به قیمت نقصان یا خاموشی هوشیاری باطنی و استعدادهای روحی ما تمام می‌ شود و البته هرگاه كه تأثیر محركات محیطی تقلیل پیدا كند، قدرت ‌ها و استعدادهای درونی آزاد و شكوفا می‌ شوند.
‌‌‌نوع دیگر از تله پاتی با عنوان «تله پاتی ذهنی» وجود دارد كه با انواع قبلی متفاوت است. در انواع قبلی شما نقش مجزا و متفاوت افراد فرستنده و گیرنده را مشاهده كردید. دراین شكل، بین دو نفر رابطه ای مانند یك ارتباط تلفنی برقرار می ‌شود كه نوعی ارتباط دو طرفه تله‌ پاتیكی است كه امكان تبادل اطلاعات به ‌صورت دو طرفه را مطرح می‌ سازد. در این شرایط، یكی پیامی را می فرستد و دیگری آنرا دریافت می كند؛ بعد از آن از فرد دوم جواب به فرد اول ارسال می شود كه این جریان به كندی اما بصورت مستمر ادامه می یابد. در این نوع ارتباط پیوندهای عاطفی و احساسات قدرتمند بین زوج تله‌ پاتیك بسیار مؤثر است.
‌‌‌انواع دیگری از تله پاتی، روشن بینی و ارتباط ذهنی وجود دارد كه در شرایط خاص ظاهر می شوند. از آن جمله می توان به تله پاتی در شرایط رؤیا، تله پاتی عرفانی، تله پاتی منفی و ... اشاره كرد .

‌‌‌در انتها یادآور می شویم كه با وجود این‌ كه این قابلیت به صورت بالقوه و یا بالفعل در افراد وجود دارد، ولی آزمون ها نشان داده‌ اند كه میزان بروز پدیده های فوق طبیعی در زندگی كسانی كه به وقوع آن ها ایمان و اعتقاد بیش تری دارند، تفاوت چشمگیری با سایرین دارد و كتمان و انكارِ امكان برقراری ارتباطات غیر معمول حسی و عدم توجه به این دریافت ها یا توجیه آن ها با روش منطقی و استدلالی، میزان بروز آن ها را كاهش می ‌دهد.
‌‌‌آنچه در اینجا ارائه شد، آشنایی اولیه ای بود با پدیده تله پاتی، برخی شرایط وقوع آن و نیز دسته بندی هایی كه در این باره ارائه شده است و امیدواریم بتوانیم در ادامه به برخی ابعاد دیگر این پدیده بپردازیم.


- از حضرت صادق (ع) سؤال میشود كه به چه علت گاهی بدون سبب غمناك و گاهی بدون سبب خوشحال میشویم؟ حضرت فرمود: « قلوب شیعیان ما به قلب ما اتصال دارد. هر زمان موقع سرور ماست، مسرور شده و خود علت آن را نمی دانند و هر وقت موقع اندوه ماست، قهراً محزون شده خود علت آن را نمی دانند. گاهی آثار غیر طبیعی چنان در طبیعت تأثیر می كند كه انسان تصور میكند خود طبیعیات است».oگروه موضوعی ← علوم باطنی
oنظریه پرداز ← فردریك مایرز
oتاریخ ارایه نظریه ← 1882

 

انتشار این مطلب در:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ورود به سایت


حاضرین در سایت

ما 39 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم


آخرین مقالات

نظریه-ابرزمان
در تمامی طول تاریخ اندیشه همواره تصور فیزیكدان ‌ها و...
تصویرسازی-ذهنی-و-درمان-بیماری-ها
تصویرسازی ذهنی ؛ در طول هر روز هزاران فکر به...
ایده-آل-گرایی،-غرق-شدن-در-آنچه-“باید”-به-جای-آنچه-“هست”
انگارگرایی ، ایده آل گرایی ، تصورگرایی ، مثل گرایی...

آخرین مطالب

نظریه-ابرزمان
در تمامی طول تاریخ اندیشه همواره تصور فیزیكدان ‌ها و...
تصویرسازی-ذهنی-و-درمان-بیماری-ها
تصویرسازی ذهنی ؛ در طول هر روز هزاران فکر به...
ایده-آل-گرایی،-غرق-شدن-در-آنچه-“باید”-به-جای-آنچه-“هست”
انگارگرایی ، ایده آل گرایی ، تصورگرایی ، مثل گرایی...

ما را دنبال کنید در:

Please install plugin JVCounter!