خانه ایسمولوژی

اتمیسم Atomism اتم گرایی

جزءگرایی، ذره گرایی؛ گرایش به نظریه ای که بر اساس آن موضوع هر نظام علمی مجموعه واحدهایی است که خود قابل تقسیم نیستند و این واحدها اجزاء سازنده آن نظام محسوب میشوند. طبق این نظریه، همۀ واحدهای بزرگتر تنها مجموعه ای از واحدهای کوچکترند. نظریه های اجتماعی در صورتی اتم گرایی بشمار می آیند که همۀ رویدادها و نهادهای اجتماعی را فقط ترکیبی از اعمال افراد انسانی بدانیم.

مطالعه بیشتر...

ورود به سایت


حاضرین در سایت

ما 17 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم


آخرین مقالات

نظریه-کوانتوم
انرژی نه کمیتی پیوسته بلکه کوانتیده است: یعنی به شکل...
نظریه-تله‌-پاتی-i
بخش نخست: تله پاتی پدیده و قابلیتی است كه اكثر ما...
نظریه-تله‌-پاتی-ii
بخش دوم: انواع تله پاتی‌‌‌تله پاتی از یك دیدگاه به سه...

آخرین مطالب

چرا-مادرتان-شما-را-به-نام-برادرتان-صدا-می-زند؟
دفعه ی بعدی که مادرتان شما را به نام برادرتان...
چرا-مردم-به-خاطر-گرفتن-سلفی،-زندگی-خود-را-به-خطر-می‌اندازند؟
با توجه به شیوع عکس های سلفی و برخی اتفاقات...
مطالعات-نشان-می‌دهند-که-رفتار-پر-خطر،-واگیردار-است
مطالعات نشان می‌دهد که رفتارهای پرخطر نیز مانند خندیدن و...

ما را دنبال کنید در:

Please install plugin JVCounter!