خانه نظریه های جهانی علوم انسانی

پيوند تمدنها

مطالعه بیشتر...انسان بدون پيوند قادر به ادامۀ حيات نيست... تمدنها نيز همين مسير را رفته اند و خواهند رفت و حال که به بلوغ خود رسيده اند (آنها که پيش از اين نرسيده اند) زمان پيوند آنهاست...جهت گيري جهان به سمت صلح بزرگ است...

مطالعه بیشتر...

جامعه شناسی صوری زیمل

مطالعه بیشتر...جامعه شناسی صوری زیمل را مثل بخش های دیگر تفکرش می توان چونان ترکیب اصیلی از نیوکانتیسم (تضاد صورت ها و محتواها) و ویتالیسم (کنش متقابل) دانست. 

مطالعه بیشتر...

نظریه نمایشی کافمن

مطالعه بیشتر...بحث اساسی این نظریه این است که افراد به طور آگاهانه نشانه‌هایی می‌دهند و به طور غیر آگاهانه نشانه هایی را منتشر می‌کنند که این نشانه ها اطلاعاتی را فراهم می‌کند در مورد این که دیگران چگونه پاسخ گویند. افراد به وسیله‌ی استفاده‌ی دوسویه از «نظام‌های نشانه» یک تعریفی از موقعیت را ایجاد می‌کنند که یک «طرح برای فعالیت‌های گروهی‌است» ولی همزمان، چیزی که «توافق خیلی واقعی به چیزی كه وجود دارد نیست مورد توجه و احترام كسانی واقع می‌شود كه كه بطور موقتی خواهان آن موضوع‌ها هستند».

مطالعه بیشتر...

نظریه اجتماعی چارلز تیلی

مطالعه بیشتر...مجموعه آراء چارلز تیلی در قالب نظریه هایی که تحت عنوان «بسیج منابع» شهرت یافته است، قابل دسته بندی هستند. همانگونه که خود در مقدمه کتاب از بسیج تا انقلاب اذعان می دارد، تلاش وی در جهت تدوین نظریه ای برای تبیین و توصیف «کنش های جمعی» هدف گیری شده است.

مطالعه بیشتر...

نظریات اجتماعی ژان بودریار

آرا و اندیشه های بودریار متاثر از کارل مارکس، سوسور، فریدریش نیچه، لویی آلتوسر، ژرژ باتای، رولان بارت، مارسل موس و هانری لوفور بوده است. در بسیاری از آثار او، به سوی اقتصاد سیاسی نشانه و... می توان تردید، ارزیابی و نقد درباره وی نسبت به نظریه اقتصادی مارکس را مشاهده کرد. هرچند از وی به عنوان یک متفکر پست مدرن یاد می شود، اما خود بودریار واژه پست مدرن را قبول ندارد و آن را غیرقابل تعریف می داند.

مطالعه بیشتر...

نظریه انعکاس‏های شرطی پاولوف

مطالعه بیشتر...انعکاس ذاتی و درونی چیزی است که ما بدون انیشیدن و خود به خود انجام می‏دهیم (مانند این که دست خود را از شعله آتش کنار می‏کشیم). انعکاس شرطی پاسخی اکتسابی نسبت به محرک محیطی است (مثلا، یک زنگ می‏تواند در اثر تجربه، سبب راه افتادن آب از دهان سگ شود). فرایند یادگیری برقراری ارتباط بین محرک و انعکاس را شرطی کردن می‏گویند. کار پاولوف راه را برای مطالعه عینی رفتار آدمی گشود.

مطالعه بیشتر...

نظریه كشمكش رندل كالینز

كالینز كارش را از دیدگاه فردی شروع كرد از اینرو ریشه هاى نظرى كشمكش را در پدیده شناسى مردم نگارانه نهفته می‌داند. كالینز ساختارهاى اجتماعى را بیشتر به صورت الگوهاى كنش متعادل در نظر میگیرد تا به عنوان هسته هاى خارجى و الزام آور با اینهمه كنشگران را پیوسته در حال باز آفریدن سازمان اجتماعى می‌بیند.

مطالعه بیشتر...

نظریات اجتماعی دارندورف

به نظر دارندورف و نظریه پردازان كشمكش هر جامعه اى در هر مقطعى دستخوش فرا گردهاى دگرگونى است در حالى كه كاركرد گرایان میگویند جامعه ( ایستا و یا دست كم در حالت توازن متغیر است).

مطالعه بیشتر...

ورود به سایت


حاضرین در سایت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم


آخرین مقالات

نظریه-ابرزمان
در تمامی طول تاریخ اندیشه همواره تصور فیزیكدان ‌ها و...
تصویرسازی-ذهنی-و-درمان-بیماری-ها
تصویرسازی ذهنی ؛ در طول هر روز هزاران فکر به...
ایده-آل-گرایی،-غرق-شدن-در-آنچه-“باید”-به-جای-آنچه-“هست”
انگارگرایی ، ایده آل گرایی ، تصورگرایی ، مثل گرایی...

آخرین مطالب

نظریه-ابرزمان
در تمامی طول تاریخ اندیشه همواره تصور فیزیكدان ‌ها و...
تصویرسازی-ذهنی-و-درمان-بیماری-ها
تصویرسازی ذهنی ؛ در طول هر روز هزاران فکر به...
ایده-آل-گرایی،-غرق-شدن-در-آنچه-“باید”-به-جای-آنچه-“هست”
انگارگرایی ، ایده آل گرایی ، تصورگرایی ، مثل گرایی...

ما را دنبال کنید در:

Please install plugin JVCounter!