خانه نظریه های جهانی علوم باطنی

موت اختیاری و مرگ های مکرر

مطالعه بیشتر...چیزهایی که در کتاب مقدس درباره نوح می‌خوانیم عمدتاً درباره مدت کوتاهی از زندگی نوح است. به احتمال قوی نوح و پدران او با استفاده از شیوه سرّی مرگ اختیاری توانسته‌اند تا چند قرن عمر کنند.

مطالعه بیشتر...

مم واحد تفکر با موجودیتی مستقل

«تفکر» پایه در ذات خود دارد و خودش را به صورت واحد تفکر که «مم» نامیده می‌شود، منتقل و تکثیر و از بدن انسان به‌عنوان وسیله‌ی نقلیه استفاده می‌کند.

مطالعه بیشتر...

وجود و جاودانگی روح

مطالعه بیشتر...انسان، جسم مرده هم‌نوع خود را به‌ خاك می ‌سپارد اما چرا با جسم زنده هم‌ نوع خود چنین كاری نمی‌كند؟ من فكر می‌كنم این عمل نمادین یك اعتراف شهودی و ناخودآگاه است به اینكه حقیقت انسان روح است و جسم انسان صرفاً قالبی برای این روح است.

مطالعه بیشتر...

پنج علم خفیه:کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا (کله سر)

در علوم غریبه یا خفیه، پنج علم وجود دارد که عبارتند از علم كيميا (علم صناعت)، علم ليميا (طلسمات)، علم هيميا (تسخیرات)، علم سيميا (علم روح)، علم ریمیا (علم شعبده بازی) که مخفف آنها کله سر می شود.

با استفاده از علوم غریبه کارهای خارق العاده می توان انجام داد اما مرزها و خط قرمزهایی دارد که اگر کسی پا از آنها فراتر نهد گرفتار می شود و بسیار خطرناک است چرا که رعایت خطوط قرمز کاریست که اغلب آدمیان از عهده آن بر نمی آیند.

شرح کوتاهی بر هر یک از این علوم در ادامه می آوریم.

مطالعه بیشتر...

تغییر سطح آگاهی از طریق حرکت پیوندگاه (از دیدگاه تولتک)

بنا بر گفته های دون خوان، دنیای‌ عینی ‌وجود ندارد، بلكه ‌تنها كیهانی ‌از میدان ‌انرژی ‌است ‌كه‌ بینندگان ، آن را فیوضات ‌عقاب ‌می‌نامند. بشر از فیوضـات ‌عقاب‌ ساخته ‌شده ‌و فی ‌نفسه ‌حباب ‌فروزان ‌انرژی ‌است‌. هر یك ‌از مـا در پیله‌ای ‌محصور شده ‌كه‌ بخش‌ كوچكی ‌از این ‌فیوضات‌ را در مـیان ‌گرفته ‌است‌. آگاهی ‌در اثر فشار مداوم ‌فیوضات ‌بیرون ‌پیله ‌كه ‌به ‌آن ‌فیوضات ‌آزاد می‌گویند بر فیوضات ‌درون ‌پیله ‌به‌وجود می‌آیـد. آگاهی‌، مشاهده ‌و ادراك ‌را به‌وجود می‌آورد. این‌حادثه ‌وقتی ‌روی‌ می‌دهد كه ‌فیوضات ‌درون ‌پیله‌ با فیوضات ‌آزاد مط‌ابق‌ آن ‌همسو شوند. حقیقت ‌بعدی ‌این‌است ‌كه ‌این ‌ادراك ‌تحقق‌ می‌یابد، زیرا در هریك ‌از ما عاملی ‌وجود دارد كه ‌پیوندگاه ‌نامیده ‌می‌شود و فیوضات ‌درونی ‌و بیرونی ‌را برای‌ همسویی ‌برمی‌گزیند. همسویی ‌ویژه‌ای‌ كـه ما آن ‌را به‌عنوان‌ دنیا مشاهده ‌و درك ‌می‌كنیم‌، ناشی ‌از نقطه ‌خاصی ‌است‌ كه ‌پیوندگاه ‌در آن ‌نقطه ‌و در پیله‌ما قرار گرفته است‌. بدین معنی که ‌دنیایی ‌كه ‌ما مشاهده می کنیم‌، نتیجه ‌قرار گرفتن ‌پیوندگاهمان‌در محلی ‌خاص ‌از پیله ‌است و با تغییر پیوندگاه، مشاهده و آگاهی ما تغییر می کند.

مطالعه بیشتر...

پروازگر ، ذهن بیگانه (از دیدگاه تولتک ها)

پروازگر یا ذهن بیگانه موجود یا موجوداتی هستند که به جای ما فکر می کنند و هر بار که کسی در مورد آنها به ما چیزی بگوید وجود خود را انکار می کند و در نتیجه ما باور نمی کنیم که آنها وجود دارند و به جای ما فکر می کنند. موضوع چنین موجوداتی را نمی توان براحتی در جای دیگری یافت و یکی از ناپذیرفتنی ترین مفاهیم در جهان است.

مطالعه بیشتر...

نظريه هماهنگی

مطالعه بیشتر...تئوري بنيادين هماهنگی به ما مي آموزد كه هر كس خودش است و با ديگري متفاوت است. بنابراين آنچه درباره او درست است ممكن است درباره ديگري درست نباشد. اين درباره  جوامع و كهكشان ها و كل كائنات هم صادق است... در طبيعت همه چيز هماهنگ است و همه  موجودات طبيعت هم با شرايط و زمان و مكان زندگي خود هماهنگ اند. طبيعی ترين انسان ها  آن هايي هستند كه با شرايط خود هماهنگ اند. تمدن ها و فرهنگ ها و مكتب هاي ناهماهنگ مُردند  زيرا ناهماهنگ بودند. و آن ها كه ماندند و زنده ماندند، هماهنگ بودند و با تغيير شرايط هماهنگ شدند...

مطالعه بیشتر...

هفت لایه حوزه انرژی انسان و هفت چاکرا

هاله انسان به صورت لایه‌لایه می‌باشد. اکثر دانشمندان متافیزیک بر اساس ادراک، تحلیل و دقت خود آنرا به هفت لایه تقسیم کردند که در انطباق با هفت چاکرای اصلی موجود در هاله می‌باشد. لایه‌های یک، سه، پنج و هفت ساختار معین دارند، ولی لایه‌های دو، چهار و شش سیالات بی‌شکل‌اند که در لابه‌لای لایه‌های فرد قرار گرفته است. هر لایه به اتفاق چاکرای مربوطه وظایف مشخصی را بر عهده دارد. هر لایه یک محدوده ارتعاشی محسوب می شود. برای رویت هر سطحی، آگاهی بیننده باید با سطح فرکانسی همان لایه، تنظیم گردد. این لایه های ساختاری فرد، قالب تمای اعضا کالبد یزیکی را در خود حمل می کند. جریانی عودی از انرژی در امتداد نخاع حرکت می کند و به بالا و پایین می رود. این جریان از بالای سر و دنبالچه عبور کرده و در کالبدهای دیگر نیز جاری می گردد. در حوزه انرژی، گردابهای مخروطی چرخانی به نام چاکرا وجود دارد که نوک مخروط آنها به جریان نیروی عودی متصل است. قسمت پهن این مخروطها در حاشیه کالبدی قرار دارد که چاکرا در آن مستقر است. در هاله هر سطح با یکی از چاکراها منطبق است، یعنی نخستین لایه با اولین چاکرا و به همین ترتیب. این مراکز مسؤول تبادل انرژی بین هاله انسان و هاله کیهان(ارسال و دریافت انرژی) و همچنین مسؤول متعادل کردن انرژی در سطوح مختلف هاله می‌باشند.

مطالعه بیشتر...

ورود به سایت


حاضرین در سایت

ما 57 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم


آخرین مقالات

نظریه-کوانتوم
انرژی نه کمیتی پیوسته بلکه کوانتیده است: یعنی به شکل...
نظریه-تله‌-پاتی-i
بخش نخست: تله پاتی پدیده و قابلیتی است كه اكثر ما...
نظریه-تله‌-پاتی-ii
بخش دوم: انواع تله پاتی‌‌‌تله پاتی از یك دیدگاه به سه...

آخرین مطالب

چرا-مادرتان-شما-را-به-نام-برادرتان-صدا-می-زند؟
دفعه ی بعدی که مادرتان شما را به نام برادرتان...
چرا-مردم-به-خاطر-گرفتن-سلفی،-زندگی-خود-را-به-خطر-می‌اندازند؟
با توجه به شیوع عکس های سلفی و برخی اتفاقات...
مطالعات-نشان-می‌دهند-که-رفتار-پر-خطر،-واگیردار-است
مطالعات نشان می‌دهد که رفتارهای پرخطر نیز مانند خندیدن و...

ما را دنبال کنید در:

Please install plugin JVCounter!